Business Social Compliance Initiative
maandag, 17 augustus 2009 09:34

Als antwoord op de jarenlange vraag van consumenten en organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen heeft ook het bedrijfsleven stappen gezet om aan deze wens te voldoen. Eén van de organisaties die hieruit is ontstaan is het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Het is goed dat dit initiatief een gedragscode heeft waarin de belangrijkste arbeidsrechten zijn opgenomen. Maar de Schone Kleren Campgne heeft wel bedenkingen bij de werkwijze die BSCI heeft gekozen om deze in praktijk te brengen.

 

Het BSCI is in 2002 opgezet door een Europese lobbyvereniging van het bedrijfsleven, de Foreign Trade Association. Als goed gecoördineerd en sectorbreed platform heeft BSCI een prima uitgangspositie om verantwoordelijkheid te nemen voor arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden, en zo te werken aan structurele verbeteringen. BSCI hanteert een gedragscode waarin omschreven wordt waaraan een fabriek qua arbeidsomstandigheden moet voldoen. Helaas schiet BSCI volgens ons te kort op de volgende punten:

 

  1. Participatie en zeggenschap van verschillende stakeholders.  Het is belangrijk dat de input van arbeiders en hun organisaties centraal wordt gesteld bij schendingen van hun rechten en de verbetering van arbeidsomstandigheden. Zij weten immers hoe het er echt aan toe gaat in de fabrieken, wat er moet veranderen, en op welke manier. Daarnaast is het belangrijk dat de claims van bedrijven en naleving van de gedragscodes wordt geverifieerd door een onafhankelijke organisatie waarin alle stakeholders (bedrijven, vakbonden en NGO's) op beleidsbepalend niveau een gelijke stem hebben.
    Binnen BSCI wordt het beleid echter alleen bepaald door bedrijven. Vakbonden en andere organisaties die werknemers vertegenwoordigen, hebben geen zeggenschap. Dit doet afbreuk aan de intenties en geloofwaardigheid van BSCI.
  2. Audits. Binnen BSCI ligt de focus op het uitwisselen van informatie over fabriekscontroles via een database. Daarnaast organiseert BSCI op basis van audit-resultaten workshops voor leveranciers. Deelname aan deze workshops is vrijwillig. Voor de audits werkt BSCI met auditbureaus die geaccrediteerd en getraind zijn om BSCI en SA8000 (LINK) controles uit te voeren. Uit studies van o.a. Schone Kleren Campagne [link naar publicaties] blijkt dat de controle op de uitvoer van gedragscodes vaak niet goed gaat. Controleurs worden bijvoorbeeld om de tuin geleid door het management die vervalste urenregistraties toont. Ook daarom is het noodzakelijk dat arbeiders en hun vertegenwoordigende organisaties centraal staan bij de controle en verbeterprogramma’s.
    Omdat het essentieel is dat de arbeiders zich durven uit te spreken en misstanden kunnen melden, zullen de controleurs in goed vertrouwen contacten moeten onderhouden met de arbeiders en hun organisaties. Dit gebeurt binnen BSCI onvoldoende. Hierdoor komen schendingen van bepaalde arbeidersrechten, zoals het recht op het vormen van een vakbond, seksuele intimidatie en gedwongen overwerk, onvoldoende aan het licht.
  3. Leefbaar loon. In de gedragscode van BSCI staat niet duidelijk dat arbeiders recht hebben op een leefbaar loon; fabrieken worden alleen 'aangemoedigd' dit te betalen. 
  4. Klachtensysteem. Om een code implementatie systeem goed te laten werken is het belangrijk dat arbeiders kunnen aangeven wanneer hun rechten worden geschonden. Daarvoor is een goed werkend en veilig klachtensysteem belangrijk. BSCI heeft aangegeven dat zij in 2009 klachtenlijnen heeft geopend in China en India, de grootste leverancierslanden voor hun leden. Het is echter onduidelijk of de arbeiders op een veilige manier gebruik kunnen maken van deze klachtenlijnen.
  5. Rol van bedrijven. De vraag wat de rol en verantwoordelijkheid is van de bij BSCI aangesloten bedrijven om misstanden bij hun leveranciers te voorkomen, speelt bij BSCI nauwelijks een rol. Om tot structurele verbeteringen te komen zullen deze bedrijven een inkoopbeleid moeten gaan voeren dat in ieder geval rekening houdt met realistische levertijden (om overwerk te beperken) en een toereikende inkoopprijs (zodat arbeiders een leefbaar loon kunnen krijgen). 

De bij BSCI aangesloten bedrijven vertegenwoordigden in 2010 een gezamenlijke inkoopkracht van 480 miljard euro per jaar. Inmiddels zijn 644 bedrijven lid van het initiatief waaronder de volgende bekende Nederlandse kledingmerken: De Bijenkorf, HEMA, Hunkemöller, Miss Etam, Prénatal, Sissy Boy, WE, Wehkamp.

 

 

 

 

 
 

Rechterbalk_homepage_Ga_voor_goed_goed180120

Ga voor goed goed!


Lees hier wat jij kunt doen voor eerlijke kleding.
Waar vind ik schone kleren

Waar vind ik schone kleren?


Klik hier voor het antwoord op deze en meer veelgestelde vragen.
Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of sms-acties.

Word donateur


Wij steunen de mensen die onze kleding maken. Help ons helpen!
Speel de Grote Klere Quiz

Speel de Grote Klere Quiz


Doe iets leuks voor schone kleren met deze kruising van spelletjesavond, kledingruilfeestje en quizprogramma!